Summer Schools 2017 - Novi Sad

Pozivamo sve studente koji su spremni da letnju pauzu iskoriste za sticanje novih znanja i praktičnog iskustva, da se priključe i druže sa nama na jednoj od tri škole koje smo pripremili za ovo leto:

  • Internet of Things
  • Raspberry Pi
  • FPGA 

Kada i gde?

Sve škole će se održati u periodu 10-14. jula 2017. u Novom Sadu. O tačnoj lokaciji polaznici će biti naknadno obavešteni.

Rok za prijave?

16. jun 2017.

Način prijavljivanja?

Prijavite se preko sledećeg formulara: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkc4J-AwQLWwd8sjZP0i5b2OObcR-jiZj3P3KgMXHujl86ww/viewform

Ko može da se prijavi?

Praksa je namenjena pre svega studentima Fakulteta tehničkih nauka sa usmerenja Komunikacione tehnologije i obrada signala, Mikroprocesorska elektronika, Automatika, Mehatronika, Primenjene računarske nauke i informatika, Softversko inženjerstvo, Računarska tehnika i računarske komunikacije, kao i svima drugima koji poseduju školsko znanje C programiranja.

Internet of Things

Cilj IOT letnje škole je da približi polaznicima osnove savremene tehnologije - internet stvari (Internet of Things - IoT) kroz praktičan primer. Tokom letnje škole koristiće se uređaj razvijen na Institutu RT-RK – pametna utičnica BluePlug.

BluePlug je pametna utičnica koja se oslanja na modernu Bluetooth Low Energy komunikacionu tehnologiju. Pored osnovne funkcionalnosti uključivanja-isključivanja priključenog uređaja, utičnica obezbeđuje merenje potrošnje, postavljanje ograničenja potrošnje, vremenskog brojača i drugo.

Polaznici će naučiti osnove razvoja aplikacija za Android mobilne uređaje, i upoznaće se sa najnovijim komunikacionim tehnologijama koje se koriste na Institutu RT-RK.

Program:

10. jul

Uvodno predavanje

  • Šta je to IoT?
  • OBLO + demo

11. jul

Osnovna znanja

  • Mala škola Jave i XML-a
  • Mala škola Android aplikacija

12. jul

Osnovni Smart Plug BLE primer

13.-14. jul

Proširivanje i nadogranja osnovnog Smart Plug BLE primer-a

Raspberry Pi

Raspberry Pi je najatraktivniji računar niske cene koji se može koristiti za pravljenje inovativnih i interesantnih aplikacija na Linux OS-u, korišćenjem Python ili drugih programskih jezika.

BluePlug je pametna utičnica koja se oslanja na modernu Bluetooth Low Energy komunikacionu tehnologiju. Pored osnovne funkcionalnosti uključivanja-isključivanja priključenog uređaja, utičnica obezbeđuje merenje potrošnje, postavljanje ograničenja potrošnje, vremenskog brojača i drugo.

Petodnevni kurs na Ras-Pi računaru vodi studente od osnova instalacije i konfguracije OS-a do razvoja Internet-baziranog sistema automatizacije kuće. Program treninga je koncipiran tako da teoretska znanja potvrđuje u praktičnoj implementaciji.

Program:

10. jul

Upoznavanje sa računarom
Instalacija i konfiguracija
Osnovni koncepti

11. jul

Osnove razvoja Linux rukovalaca (drajvera)

12. jul

GPIO podešavanja
Linux detalji

13. jul

Sprega Ras-Pi i elektronskih komponenti

14. jul

Integracija u sistem za automatizaciju kuće i demonstracija

FPGA

FPGA tehnologija predstavlja izuzetno aktuelnu tehničko-tehnološku oblast danas. Za razliku od softverskog pristupa rešavanju aktuelnih tehničkih problema, ova tehnologija donosi brojne prednosti. Na koji način se opredeljuje funkcionalnost integrisanih kola, kako opisujemo funkcije koje treba da se izvršavaju, odnosno, prostije rečeno - kako se pravi čip, biće osnovna tema letnje škole FPGA.

Kurs uvodi studente u osnovne tehnike dizajna integrisanih kola, prototyping-a i testiranja. Studenti će raditi u XILINX okruženju i uz pomoć iskusnih FPGA inženjera upoznaće se sa osnovama VHDL jezika za opis hardvera, napraviće svoje prvo integrisano kolo i ispitaće ga u praksi.


Program:

10. jul

Osnovni koncept prekidačke logike; istorijski osvrt; aktuelno stanje; perspektive; ASIC vs. FPGA vs. software.

11. jul

Kombinacione mreže u schematic editoru XILINX FPGA okruženja. Sinteza osnovnog dizajna, spuštanje na ploču, detalji od značaja.

12. jul

VHDL jezik za opis hardvera, zašto – kako, opisivanje kombinacionih mreža.

13. jul

Koncept memorisanja informacije, D flip-flop, sekvencijalne mreže, opis u VHDL-u.

14. jul

Integracija složenijeg sekvencijalnog projekta u XILINX okruženju.