#RTRKAutomotiveHires2021

Francuska je prva evropska država koja prilagođava pravnu regulativu za autoputeve i saobraćaj autonomnim vozilima

Autonomna vozila na predefinisanim putevima od septembra 2022.

„Najezda“ vozila opremljenih sistemima za autonomnu vužnju će promeniti pravila na putu i u saobraćaju. Francuska postaje prva evropska država koja postavlja kompletan regulatorni okvir za kretanje autonomnih vozila.

Bazirana na tri osnovna principa – bezbednost, napredak, podobnost – francuska nacionalna strategija za razvoj autonomnih vozila objavljena u maju 2018, postavila je ovu tehničku i regulatornu novinu u centar aktivnosti od javnog značaja. Potpuno mobilisani francuski ekosistem (administracija, lokalne zajednice, proizvođači i operateri saobraćaja) donosi uredbu kojim se prilagođavaju odredbe zakona o autoputevima i zakona o saobraćaju kako bi se u Francuskoj dozvolio saobraćaj vozilima sa autorizovanim sistemima za autonomnu vožnju odmah nakon procesa odobrenja, kao i automatizacija putnih transportnih sistema na predefinisanim rutama ili zonama počev od septembra 2022.

Uredbom se prilagođava režim krivične odgovornosti vozača u trenucima kada je aktivna autonomna vožnja koja radi u skladu sa uslovima njenog korištenja. Uslovi interakcije između vozača i sistema za autonomnu vožnju, kao i urgentni manevri koje bi sistem mogao da izvede automatski, su takođe definisani. Konačno, uredbom se specificira nivo pažnje koja se očekuje od vozača u njegovom vozačkom okruženju kada je sistem za autonomnu vožnju aktivan.

„Ovom uredbom idemo korak dalje ka mobilnosti u budućnosti. Francuska se etablira kao jedna od prvih zemalja koja prilagođava svoje zakone autonomnim vozilima. Danas dajemo svojim proizvođačima i prevoznicima vidljivost koja im je potrebna za razvoj ovih vozila – a sutra mehanizme koji će učiniti da oni saobraćaju“, rekao je Jean-Baptiste Djebbari iz Minstarstva saobraćaja.

Prvi putnički automobili opremljeni sistemima za autonomnu vožnju uskoro stižu u Evropu i Francusku.

Ovo su automobili čija će dinamička kontrola biti u potpunosti delegirana sistemu automatske vožnje, ali samo pod određenim uslovima. Takva vozila bi mogla biti odobrena za upotrebu na javnim putevima pre kraja 2021. Pojam autonomno vozilo ne bi trebalo izjednačavati sa sistemima za pomoć u vožnji (npr, adaptivni tempomat).

Prvi odobreni sistem ovog tipa je automatski sistem za „držanje trake“ (ALKS od Automated Lane Keeping System) koji funkcioniše u situaciji „traffic jam“ na autoputu. ALKS zatim kontroliše bočno i uzdužno kretanje vozila tokom dužih perioda bez intervencije vozača. Kada je ovaj sistem aktiviran, on je taj koji upravlja vozilom.

Očekuje se da će se sistemi za autonomnu vožnju brzo razvijati i umnožavati. Nacionalni regulatorni okvir uspostavljen ovom uredbom omogućava podršku ovom razvoju.

….Ali šta tačno ovo menja za vozača?

Do sada se na autoputu razmatrao samo slučaj gde osoba vozi vozilo. Od sada se pruža mogućnost autonomnog sistema vožnje koji kontroliše kretanje vozila, pa je stoga važno prilagoditi režim krivične odgovornosti u ovoj jedinstvenog situaciji kako bi se omogućilo vozaču oslobađanje od odgovornosti kada funkcioniše sistem za autonomnu vožnju u skladu sa uslovima korišćenja.

Što se tiče prevoza putnika i dobara:

Objavljivanje ove uredbe, koja će omogućiti cirkulaciju automatizovanih sistema drumskog prevoza na unapred definisanim rutama ili zonama od septembra 2022. godine u Francuskoj, veliki je napredak za ceo ekosistem. Demonstracija bezbednosti ovih sistema pre puštanja u rad predstavlja srž postupka autorizacije. Ona se sprovodi na osnovu nekoliko sigurnosnih datoteka, koje verifikuju nadležne kvalifikovane organizacije.

Ova demonstracija bezbednosti omogućiće i važnu proveru reakcija sistema tokom predvidivih saobraćajnih situacija na planiranim rutama.

Organizatori ovih usluga, a posebno organi koji uređuju saobraćaj, postavljeni su u srž ekosistema jer će izdavati ovlašćenja za puštanje u rad ovih sistema. Podržavaće ih tehnička služba žičara i vođeni prevoz. (U Francuskoj pojmovi „vođeni prevoz“ označavaju sisteme javnog prevoza putnika kod kojih vozila prate utvrđenu putanju tokom celog ili dela svog putovanja, sa izuzetkom onih koji cirkulišu isključivo nacionalnom železničkom mrežom. To su, dakle, podzemne železnice, tramvaji, železnice koje pružaju redovne usluge ili turistička putovanja van nacionalne železničke mreže, kao i posredni sistemi kao što su autobusi ili trolejbusi vođeni železnicom ili bilo kojim drugim nefizičkim sistemom (optičko ili magnetno vođenje)).

Izvor Vlada Republike Francuske, 01.07.2021.

Blog