#RTRKAutomotiveHires2021

„2017. sam se odlučio se za odlazak u kompaniju ZF u Koblenc, Nemačka, gde sam proveo dve godine radeći na platformi za ABS i kontrolu proklizavanja za BMW automobile. Kada sam se 2019. vratio u zemlju, vratio sam se i u RT-RK, druge adrese nisam ni razmatrao.“

Milovan Vidović – Technical Lead, BU Customer Engineering


Još kao student stipendista radio sam na komercijalnim projektima u RT-RK kompaniji.

2009. sam zaposlen u RT-RK za stalno, kao samostalni inženjer na projektima za digitalnu televiziju, klijente Zoran i Vestel.

Bio sam jedan od prvih inženjera unutar RT-RK sistema angažovanih na poslovima za TTTech. Bio sam team lead FWK i MotionWise™ timova u Novom Sadu tokom rada na AUDI zFas ADAS platformi.

2017. sam se odlučio se za odlazak u kompaniju ZF u Koblencu, Nemačka, gde sam proveo dve godine radeći na platformi za ABS i kontrolu proklizavanja za BMW automobile.
I pored fantastičnih uslova, odlučujem se za povratak, pre svega zbog porodice i prijatelja, naše zemlje, i jezika. Možda zvuči patetično 😀, ali sam želeo da moje dete ide u naše skole, na našem jeziku, da uči nasu istoriju. Poštujem svačiji izbor, ali za mene lično, ostanak u Nemačkoj nije bio opcija.

From RT-RK to ZF and back - Milovan Vidovic

2019. sam se vratio u zemlju i naravno u RT-RK, druge adrese nisam ni razmatrao.

Kao technical lead sam počeo da radim na projektu za velikog klijenta u Aziji. Od januara 2020. odgovoran sam za sve tehničke aspekte:

  • Analizu i razumevanje tehničkih zahteva od strane klijenta
  • Koordinaciju tehničkih rešenja unutar timova
  • Obezbeđivanje inputa za PM oko projektnog planiranja
Blog