Engineering centers

  Headquarter

  Narodnog fronta 23a
  21000 Novi Sad
  Serbia
  Phone: +381 (0)21 4801 200

  Belgrade Office

  Dunavska 2v
  11158 Beograd
  Serbia
  Phone: +381 (0)21 4801 121

  Banja Luka Office

  Patre 5
  78000 Banja Luka
  Republika Srpska, BiH
  Phone: +387 (0)66 808 554

  Osijek Office

  Županijska 21
  31000 Osijek
  Croatia
  Phone: +385 (0)91 610 63 53